Όμηροι, οι όμοροι κάτοικοί της!

 

Tελικά, το μαρτύριο της σταγόνας, βιώνουν οι κάτοικοι των Πηγαδακίων, εξαιτίας της ανύπαρκτης ...πλατείας Πηγαδακίων. Μιας καθ’ υποψίαν πλατείας από τις προηγούμενες δημοτικές αρχές, και μίας καταργημένης από την παρούσα δημοτική Αρχή.

Παρ’ όλα αυτά οι όμοροι της «πλατείας» κάτοικοι, βρίσκονται με δεσμευμένες τις περιουσίες τους, για ανεξήγητους λόγους ή μάλλον για ένα νέο έργο, που θα εγγράψει συγγραφέας, ωσάν «τη Δίκη» του Κάφκα.

Ούτε κράτος, ούτε πολιτεία, ούτε Περιφέρεια, ούτε Δήμος υπάρχει! Ή μάλλον ταγοί που να υπηρετήσουν τους παραπάνω θεσμούς δεν υπάρχουν.

Για την “πλατεία” των Πηγαδακίων έχουμε χύσει πολύ μελάνι και έφτασε κάποια στιγμή που πιστέψαμε ότι η υπόθεση θα λάβει τέλος και μαζί μ’ αυτήν και το μαρτύριο των κατοίκων, πλην όμως φεύ.

Μια “πλατεία” που για να απαλλοτριωθεί έπρεπε οι όμοροι ιδιοκτήτες να πληρώσουν πουλώντας τα σπίτια τους και να μείνουν ...άστεγοι.

Στην παρούσα δημοτική Αρχή, το θέμα έχει θέσει ερωτηματικά κατ’ επανάληψη ο δημοτικός σύμβουλος Δημ. Δαβάκης, αλλά πίπτει σε ώτα μη ακουόντων...

Επανερχόμαστε λοιπόν με μία επιστολή που απέστειλαν οι κάτοικοι Βασ. Παναγάκης και Παν. Γαβρόγλου που έχουν θιγεί οικονομικά, ψυχολογικά και βλαπτικά στην υγεία τους.

Εχουν πρωτοκολλήσει αναφορά προς το Δήμαρχο Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης την οποία μας κοινοποίησαν και θεωρούμε υποχρέωση να κοινωνήσουμε προς τους κατοίκους, για να αισθανθούν την αναλγησία των υπηρεσιών και των υπηρετούντων σ’ αυτές.

 

Αναφορά

των Βασ. Παναγάκη και Δ. Γαβρόγλου με θέμα “Πλατεία Πηγαδακίων”, την οποία κοινοποιούν προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ. των 3Β, με την παράκληση να αναγνωστεί στο προσεχές Δημοτικό Συμβούλιο, στην Υπ. Δόμησης του Δήμου και την Περιφέρεια Αττικής.

«Ασφαλώς γνωρίζετε ότι με τη μεγίστη Κοινοβουλευτική πλειοψηφία ψηφίστηκε από τη Βουλή άρθρο 148 του Ν.4495/2017. Με τις διατάξεις αυτού του άρθρου επικαιροποιήθηκε και ενδυναμώθηκε έτι πλέον η ισχύς της παρ. 9β του αρ. 33 του Ν. 4067/2012. Σ’ αυτές περιλαμβάνονται και οι πράξεις αναλογισμού 1/2009 και 2/2005 που συντάχθηκαν από την Πολεοδομία του Δήμου, η ισχύς των οποιων αυτοδικαίως ανακλήθηκε.

Ήδη για το Δήμο ανακύπτει ως μέγιστο καθήκον η τακτοποίηση εκκρεμών Πολεοδομικής υφής θεμάτων και των συμπορευομένων με αυτά οικονομικών ανοιγμάτων του Δήμου, που απαιτούν λύσεις. Πολλά από αυτά προέκυψαν από τις κατά καιρούς αλλοπρόσαλλες αποφάσεις των Δ.Σ., αλλά και τις εμμονές και το άγχος του πολιτικού κόστους που δημόσια διακήρυσσαν ως μη όφειλαν Δήμαρχος και Δ.Σ., όπως η μη εφαρμογμή του άρθρο 16 Ν. 2508/97 ή του αρ. 33 παρ. 9β του Ν. 4067/12 ή εφαρμογή της 269/16.9.13 ομόφωνης απόφασης του Δ.Σ.

Σήμερα την ευθύνη εφαρμογής της παρ. 9β αρ. 33 του Ν. 4067/12 την ανέλαβαν η Κυβέρνηση και τα κόμματα τα οποία μάλιστα επέβαλαν την υποχρεωτική εφαρμογή της. Με αυτήν την εξέλιξη της Πολεοδομικής Νομοθεσίας δίνεται η ευκαιρία να αποφασιστεί η απόκτηση από το Δήμο των αναποζημίωτων απολλοτριούμενων χώρων, λύση μοναδική για να αποζημιωθούν ακέραιες οι ιδιοκτησίες των Μάρκου και Ζουρντού.

Ανεξαρτήτως όμως από τις αποφάσεις του Δήμου θέτουμε υπόψη σας αποδεικτικά στοιχεία τα οποία οδηγούν στην υποχρέωσή σας να συνεκτιμήσετε διότι με αυτά, ίσως και για πρώτη φορά, θα γίνετε κοινωνοί των μεθόδων που ακολούθησαν οι αρμόδιες Πολεοδομικές υπηρεσίες του Δήμου και της Νομαρχίας Αν. Αττικής για να προκύψει το απαλλαγμένο από κάθε είδους εισφορά νέο 306Β Οικοδ. Τετράγωνο (Ο.Τ.) ιδιοκτησίας Ζαχαριάδη μεγάλης επιχειρηματικής εκμετάλλευσης με τελικό σημερινό αποτέλεσμα την παράνομη πλέον και πέραν της εξαετίας ανοικτή εκσκαφή την οποία οι κάτοικοι των Πηγαδακίων έχουν βαφτίσει με το τριτοκοσμικό όνομα ΧΑΒΟΥΖΑ.

 

Πιο κάτω με τη χρονολογική κατά το δυνατόν σειρά τους σας θέτουμε υπόψη.

Α) Την 6/1990 πράξη αναλογισμού της Πολεοδομίας Πειραιά με βάση την οποία ανοίχθηκε μεγάλο τμήμα τς οδού ΜΑΒΙΛΗ με αυτοαποζημίωση και σε βάρος της ιδιοκτησίας Ζαχαριάδη επιφάνειας ίσης με 200,80 μ. Η οδός ΜΑΒΙΛΗ ποτέ δεν αήκε στο 306Α Ο.Τ. της πλατείας και σίγουρα δεν αποτελούσε έκταση του ΤΜΗΜΑΤΟΣ της πλατείας το οποίο τροποποιήθηκε σε 306Β Ο.Τ. Κάποιοι ειδικοί που σίγουρα είναι μέλη του Δ.Σ., ας σας ενημερώσουν για τις ευθύνες όσων ανέλαβαν την ευθύνη για να μεταφέρουν στην διανοιγμένη από το 1991-92 οδό ΜΑΒΙΛΗ και υφιστάμενης έκτοτε ως ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΗΣ την εισφορά. Η εισφορά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 5 Ν. 3212/03 βάρυνε την έκταση του 306Β. Ο.Τ. στην οποία είχε περιοριστεί η ιδιοκτησία Ζαχαριάδη κατά την ημέρα λήψης της Νομαρχιακής Απόφασης τροποποίησης του τμήματος της πλατείας του 306Α που είχε εμβαδό 1577,80 μ2, Και κατά τους υπολογισμούς του αρθ. 20 Ν.2508/97 ανέρχεται σε 259,50 μ2.

Την πράξη αυτή 6/1990 η Τ.Υ. του Δήμου συστηματικά την απέκρυπτε και όταν με την 6364/10.1.16 αναφορά του πρώτου από εμάς ζητήθηκαν και από την τοπογραφική σας υπηρεσία πληροφορίες για το εάν η διάνοιξη της ΜΑΒΙΛΗ έγινε με πράξη αναλογισμού, ενώ μας χορηγούσε με το 361/24.1.17 έγγραφό της την πράξη αυτή, ταυτοχρόνως μας πληροφορούσαν πως από σχετική έρευνά τους στα αρχεία του Δήμου, τέτοια πράξη δεν είχαν βρει!!! Ακόμη ψάχνουν!!!

Σήμερα η Τοπική Υπηρεσία του Δήμου να χαράξει τη θέση της ως άνω εισφοράς η οποία πρέπει και να διατεθεί αμέσως υπέρ της απομείνασας πλατείας του 306Α. Σε αντίθετη περίπτωση το οικόπεδο Ζαχαριάδη ευνοειται με 259,50 μ2 όση η υποχρέωσή του λόγω τροποποίησης της έκτασης του (1577,8μ2) σε βάρος της πλατείας 306Α Ο.Τ.

Β) Στην Τ.Υ. του Δήμου είχε υποβληθεί το από 6.10.2006 τοπογραφικό διάγραμμα του μηχανικού Μπρόκου, με το οποίο προτεινόταν η τροποποίηση του ρυμοτομικού και ειδικότερα η τροποποίηση ΤΜΗΜΑΤΟΣ του 306Α Ο.Τ. από πλατεία σε οικοδομήσιμο 306Β. Την πρόταση αυτή η Τ.Υ. τη θεώρησε υιοθετώντας την με την υπογραφή του μηχανικού Σμυρνή και την επίθεση επ’ αυτής της επίσημης σφραγίδας της υπηρεσίας. Ενδειξη πως η Τ.Υ. του Δήμου ενέκρινε την προτεινόμενη τροποποίηση (και πράγματι η πρόταση Μπρόκου αλώβητη πέρασε στη Νομαρχιακή απόφαση. Ούτε την 6/90 σεβάστηκε ούτε τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 3212/2003 εφάρμοσε!! Περίπτωση χρήζουσα νομικής επεξεργασίας καταλογισμού ακόμη και ποινικών ευθυνών) αποδεικνύει πως είχε λάβει γνώση αυτής και τότε η Διοίκηση του Δήμου, που ματαίως ισχυρίζεται πως εν αγνοία της είχε ληφθεί η Νομαρχιακή απόφαση. Ο τότε Πρόεδρος του Δ.Σ. κάτι γνώριζε για τηλεφωνική συνεννόηση του Νομάρχη με το Δήμαρχο.

Στο ίδιο τοπογραφικό διάγραμμα με ιδιόχειρη εγγραφή τής κ. Χειλάκη πληροφορούμεθα πως η Νομαρχία Αν. Αττικής της είχε αναθέσει τη σύνταξη εισήγησης για το αρμόδιο ΣΧΟΠ προκειμένου αυτό να αποφασίσει για την τροποποίηση τμήματος της πλατείας.Στην ίδια σημείωση διαβάζουμε πως πράγματι η με ονομασία 780/293/07/08 εισήγηση αποτέλεσε βασικό στοιχείο του σκεπτικού της νομαρχιακής απόφασης, με αρ. 9 και το όνομα της ως άνω. Σας προτείνουμε να ενεργήσετε παρά τω Υπουργείω Εσωτερικών για να πληροφορηθείτε υπευθύνως για το αν η κυρία διέθετε τις πολεοδομικές γνώσεις για να συμβουλεύει το ΣΧΟΠ στο οποίο πέραν του Νομάρχη μετείχαν Γεν. Δ/ντης μηχανικός και άλλοι τρεις έμπειροι μηχανικοί Δντές. (λόγοι προστασίας προσωπικών δεδομένων δεν επιτρέπουν στον πρώτο εξ ημών να κάνει χρήση των ως άνω στοιχείων του Υπουργείου Εσωτερικών).

Γ) Ζωντανή απόδειξη της κακοδιαχείρισης, που πίσω της άφησε το μεγάλο σκάμμα της ΧΑΒΟΥΖΑ που πιο πάνω αναφέραμε και αναρωτιόμαστε έπειτα από την με αποφ. του ΣτΕ διακοπή των εργασιών ανέγερσης του οικοδομικού συγκροτήματος, ποιος θα φέρει την ευθύνη τυχόν ατυχήματος που ο μη γένειτο συμβεί από πτώση κάποιου μικρού παιδιού από το ύψος του γειτονικού όμορου οικοπέδου - βράχου.

Ποιος φέρει την ευθύνη διατήρησης της ανοικτής εκσκαφής; Εσεις ως Δήμαρχος τί σκέπτεσθε να προτείνετε γι’ αυτό; Η Δ.Ο.Μ. του Δήμου ασχολήθηκε με το θέμα; Τί περιμένει;

Επειτα από τα ανωτέρω που σας θέσαμε υπ’ όψιν παρακαλούμε όπως προβείτε στις δικές σας ενέργειες μετά την ψήφιση του άρθρου 148 του Ν.4495/17 και μας γνωρίσετε εάν εξακολουθείτε να θεωρείτε την ύπαρξη του υπολοίπου της πλατείας του 306Α Ο.Τ. ως αναγκαίας για την πόλη με την υποχρεωτική εφαρμογή της παρ. 9β του αρ.33 του Ν. 4067/12 ή ό,τι άλλο αποφασίσετε για τη λύση του χρονίζοντος προβλήματος, διότι πέραν όσων μπορεί να προκύψουν από τη διατήρησή της η ΧΑΒΟΥΖΑ αυτή φέρει τεράστια απομείωση της αξίας των γειτονικών ιδιοκτησιών.

 

Αφήστε σχόλιο...

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 555 επισκέπτες και κανένα μέλος